Nieuwe junior hoofdcoach aangenomen

Foto

Nieuwe junior hoofdcoach aangenomen

Voor de verdere ontwikkeling van het wedstrijdroeien binnen Okeanos is bevonden dat er behoefte is aan extra aandacht voor de eerstejaarsploegen en coaches. De afgelopen maanden heeft daarom een interne zoektocht plaatsgevonden naar een Junior Hoofdcoach Eerstejaars. Deze plek is gecreëerd om enerzijds een opleidingsplek te creëren van waaruit we nieuwe hoofdcoaches kunnen opleiden en anderzijds ondersteuning kan bieden aan de (huidige) hoofdcoach. 


Met trots kondigen we Menno Vroegindeweij aan als nieuwe Junior Hoofdcoach Eerstejaars. Hij zal zich het lopende seizoen bezig gaan houden met de organisatorische taken binnen het Eerstejaars roeien en samen met Jolijn Remmelink gaan kijken naar hoe we het jaarprogramma voor de Eerstejaars roeiers nog scherper en efficiënter kunnen maken. Daarnaast zal hij de huidige Eerstejaars coaches extra begeleiden  en ondersteunen.


Menno werd lid in Herfst ‘16, roeide EJL in licht ‘18 en is in 2020 gaan coachen bij middengroep dames. Hierna heeft hij ook nog EJD gecoacht en is hij de afgelopen jaren coach bij de Ouderejaars mannen. 
We hebben het volste vertrouwen in Menno en kijken uit naar een succesvolle samenwerking en het blijven ontwikkelen van het Eerstejaarsroeien. Samen zullen we blijven bouwen aan het succes van Okeanos.