ARB

Wedstrijdprogramma en inschrijvingen

Op de ARB Bosbaanwedstrijden zijn er velden uitgeschreven voor het KNRB Eerstejaarsklassement en junioren (zowel Junioren Instroom Klassement als het Junioren Ontwikkelings Klassement). Tevens zijn er enkele velden uitgeschreven voor Elite en Gevorderde senioren. De velden zoals gepubliceerd in het KNRB Inschrijfprogramma zijn daarbij leidend. Na loting en tijdens de wedstrijd kunnen wijzigingen of terugtrekkingen uitsluitend worden doorgegeven via het KNRB Inschrijfprogramma.

Ter indicatie is het ochtendblok opgedeeld in 9 blokken (1 t/m 9) die (zeer ruwweg) ongeveer 40 minuten duren en is het middagblok opgedeeld in 9 blokken (11 t/m 19) die elk 30 tot 40 minuten duren. Heats (junioren skiff-velden) worden in principe in het ochtendblok geroeid. Voorwedstrijden worden geroeid in het ochtendblok en finales in het middagblok. Velden met voorwedstrijden in blok x roeien hun finale in blok x+10. Er wordt naar gestreefd het middagblok om circa 14:00 te laten beginnen. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om af te wijken van de blokindeling.

Het concepttijdschema zal worden gepubliceerd op dinsdag 31 mei 2022 omstreeks 22.00 uur en het definitieve tijdschema zal samen met de loting op donderdag 2 juni 2022 omstreeks 22.00 uur worden gepubliceerd.

Zie voor meer informatie de wedstrijdbepalingen.

ARBeker

Net als in 2019 zal de ARBeker worden uitgereikt. De ARBeker is een prijs voor de best presterende vereniging van de wedstrijd. Het maakt niet uit of jouw vereniging een studenten vereniging of niet is. Iedere vereniging maakt kans om te winnen!

Gedurende de wedstrijd zullen we op drie momenten de tussenstand van de ARBeker bekend maken: zaterdag omstreeks 14.00 uur, zaterdag aan het einde van de dag en zondag omstreeks 14.00 uur. Na afloop van de finales op zondag zal de winnaar van de ARBeker bekend worden gemaakt en zal de beker worden uitgereikt.

In 2019 ging De Hunze er met de winst vandoor, wie zal dat dit jaar zijn?

Junioren 14-velden

De velden 201 tot en met 204 zijn uitgeschreven voor Junioren 14. Deze races worden alleen boord-aan-boord gevaren. De wedstrijdorganisatie behoud zich het recht voor deze velden te annuleren in het geval van drukte of als dit er voor zorgt dat de velden uit het standaardprogramma boord-aan-boord gestart kunnen worden. Dit besluit wordt gelijktijdig bekend gemaakt met de publicatie van het concepttijdschema. De wedstrijdorganisatie beschouwt het schrappen van velden als een absolute noodmaatregel en zal derhalve terughoudendheid betrachten met het toepassen van deze maatregel. Zie voor meer informatie de wedstrijdbepalingen.

De velden voor Junioren 14 zijn in 2022 verdeeld over twee dagen: hierdoor zijn dubbele starts mogelijk en is het mogelijk om boten te delen tussen beide velden. Voor deze velden is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Botenweging

De weging gaat op dezelfde wijze als de FISA-weging. De te wegen boten worden tijdens de wedstrijd door loting aangewezen. Er kan bij elke race worden gewogen, dus zowel bij heats, voorwedstrijden, B- en A-finales.

Het is mogelijk om vanaf één uur voor de eerste wedstrijd van de dag een proefweging te doen. Tevens is het mogelijk om een proefweging te doen op de vrijdagavond voorafgaand aan de ARB Bosbaanwedstrijden, tijdens de ThetisSprint Wedstrijden. De proefweging is geopend vanaf 19.00 uur tot de laatste start van de Thetis Sprint Wedstrijden. De botenweging vindt plaats in de loods van Okeanos.

Fietsverhuur

Het is ook dit jaar mogelijk om fietsen te huren om mee te fietsen met de wedstrijden. De verhuur zal vanuit de finishtoren gebeuren. De tarieven voor de fietsverhuur zijn als volgt:

  • 2 euro per uur
  • 8 euro per halve dag (5 uur)
  • 12 euro per hele dag (11 uur)

Let op: er kan alleen met PIN worden betaald en als borg moet een pinpas, rijbewijs of id-kaart worden ingeleverd.

Fotograferen tijdens de wedstrijd

Tijdens de ARB Bosbaanwedstrijden van 2022 is het niet mogelijk om foto’s te maken langs de baan zonder toestemming van de wedstrijdorganisatie. Indien de omstandigheden het toelaten zal de wedstrijdorganisatie fotografen toestaan tijdens de wedstrijd. Hiervoor kan een accreditatie worden aangevraagd vóór 1 juni 2022, 18.00 uur per e-mail aan te vragen bij de organisatie. Geef daarbij aan op welke dag(en) en in welk tijdvak je interesse hebt. Op 2 juni 2022 wordt bepaald of er fotografen kunnen worden toegelaten en worden eventueel de tijdsvakken verdeeld.

Trainen op de Bosbaan

Het is niet mogelijk om te trainen op de Bosbaan tussen 08.30 uur en de finish van de laatste start van de wedstrijden die dag. Buiten die tijden mag er wel getraind worden. Tijdens de wedstrijd is het mogelijk om over te steken naar de Ringvaart (of om daarvan terug te komen). Van ploegen die daar gebruik van maken wordt verwacht dat zij eventuele instructies van kamprechters op de vlotten en het water opvolgen en geen hinder veroorzaken voor ploegen die deelnemen aan de wedstrijd.