Ereleden en Leden van verdienste

Ereleden

Okeanos kent een groot aantal actieve leden. Enkele van deze leden hebben echter de bijzonder status van 'erelid' verkregen vanwege hun uitzonderlijke bijdrage aan de vereniging, zowel in het verleden als in het heden. Een erelid wordt benoemd door de ALV, veelal op voordracht van het bestuur. R.S.V.U. 'Okeanos' heeft sinds 1962 de mogelijkheid toegevoegd aan de statuten om leden tot erelid te benoemen. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, maar hebben wel stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering. Ereleden worden in principe benoemd voor het leven. Hieronder is de lijst met ereleden te vinden, gesorteerd op het verenigingsjaar waarin zij benoemd zijn.

Leden van verdienste 

Okeanos kent naast ereleden ook leden van verdienste. Dit zijn leden die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vereniging en omwille van deze reden een 'extra schouderklopje' hebben verdiend. Sinds 1988 beschikt R.S.V.U. 'Okeanos' over de mogelijkheid tot het benoemen van leden van verdienste. Deze leden zijn vrijgesteld van contributie, maar hebben wel stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering. Een lid van verdienste kan door de ALV benoemd worden, nadat deze persoon is voorgedragen door de ALV of het bestuur. Het lidmaatschap van verdienste wordt verkregen voor het leven. Een overzicht van leden van verdienste is hieronder te bekijken, gesorteerd op het verenigingsjaar waarin de leden zijn benoemd.

Ereleden     Leden van verdienste  
Theo Kapteyn † 1961- 1962   Theo Nieuweboer 1987-1988
Wolter Sillevis Smitt † 1961-1962   Marijke Zeekant 1987-1988
Alexander Kuyper † 1974-1975   Anke van der Zee 1987-1988
Jaap Vlugt 1976-1977   Fré Dusseljée 1987-1988
Ineke Donkervoort 1980-1981   Minco van Heezen 1987-1988
Hans Asjes † 1980-1981   Jelte van der Zee 1987-1988
Henk Schaap 1983-1984   Michiel Hoek 1988-1989
Karel Bekker 1983-1984   Dick Vosseberg 1988-1989
Nico Rienks 1987-1988   Albertine Verwey 1989-1990
Henk-Jan Zwolle 1995-1996   Hans van der Wurff 1990-1991
Corien Ullersma 2005-2006   Rita de Jong 1995-1996
Jan Upmeyer 2009-2010   Bert Cocu 2002-2003
Roel Braas 2017-2018   Helen Tanger 2003-2004
      Froukje Wegman 2003-2004
      Geert-Jan Derksen 2003-2004
      Rick Verbree 2007-2008
      Ruud Slierings 2007-2008
      Pieter Paul van Oerle  2008-2009
      Pepijn Paanen 2008-2009
      Martijn van Rossum 2010-2011
      Erik Landman 2012-2013
      Mechiel Versluis 2013-2014
      Ae-Ri Noort  2018-2019
      Joost de Bruijn 2019-2020