Besturen

Een Okeanos-bestuur wordt voor één jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het zittende bestuur. De omvang van de Okeanos besturen is in de loop der jaren gewijzigd. Het kleinste bestuur telde vier leden, het grootste bestuur negen. Een zittend bestuur wordt aangeduid met de term h.t., wat staat voor 'hoc tempore' - 'in de huidige tijd'. Een nieuw voorgedragen bestuur wordt tot op het moment van installatie aangeduid met f.t. ('future tempore' - 'in de toekomstige tijd'). Oud-besturen dragen de afkorting e.t. mee, wat staat voor 'ex tempore', oftewel 'in de verleden tijd'. Ieder bestuur wordt vernoemd naar de Preases van het bestuur, aangevuld met het afgekorte jaartal van het jaar waarin het bestuur aftreed.

In elk bestuur hebben altijd een Praeses, een Ab Actis, een Quaestor (van 1971 tot 2014 Fiscus geheten) en een Materiaalcommissaris (met uitzondering van het verenigingsjaar 2012-2013) zitting gehad. Aanvankelijk was er een Commissaris Roeien, in 1971 is deze functie opgesplitst in: Wedstrijdcommissaris en Toercommissaris. In 1972 werd er voor het eerst een Vice-praeses benoemd, in 1999 is deze functie weer verdwenen waarna deze functie opnieuw werd vervuld in 2010. In 1980 trad de eerste Commissaris Algemeen - in casu de Barcommissaris - aan. Sinds 1989 is er ook in naam een Barcommissaris, de Commissaris Algemeen kreeg sindsdien andere taken; in 1999 verdween deze functie. Kortstondig (1972-1974) heeft een Commissaris Damesroeien zitting gehad in het bestuur.

Hieronder is een overzicht te vinden met alle Okeanos-besturen met daarbij de geïnstalleerde bestuursleden.

Verenigingsjaar Bestuur
2018-2019 Walrave '19
2017-2018 Verhulst '18
2016-2017 Van Essen '17
2015-2016 Wijgergangs '16
2014-2015 Wind '15
2013-2014 Dannijs '14
2012-2013 Leenders '13
2011-2012 Bergshoeff '12
2010-2011 Rombouts '11
2009-2010 Sprokholt '10
2008-2009 Van den Akker '09
2007-2008 Kearney '08
2006-2007 Bot '07
2005-2006 Alons '06
2004-2005 Arentshorst '05
2003-2004 Schimmel / Homveld '04
2002-2003 Van den Beld '03
2001-2002 Leeuw '02
2000-2001 Huitema '01
1999-2000 Wuite '00
1998-1999 Hupsch '99
1997-1998 Fortanier '98
1996-1997 Essenberg / Van Oerle '97
1995-1996 Stockmann '96
1994-1995 Janssen '95
1993-1994 Koning '94
1992-1993 Van Ewijk '93
1991-1992 Van Deudekom '92
1990-1991 De Braal '91
1989-1990 König '90
1988-1989 Verschoor '89
1987-1988 Hoek '88
1986-1987 Koole '87
1985-1986 Donkervoort '86
1984-1985 Van der Zee '85
1983-1984 Van der Zee '84
1982-1983 Van Heezen '83
1981-1982 Van Heezen '82
1980-1981 Sprokholt / Burger '81
1979-1980 Sprokholt '80
1978-1979 Hes '79
1977-1978 Lysen '78
1976-1977 Van Kruining / Lysen '77
1975-1976 Asjes '76
1974-1975 Bergshoeff '75
1973-1974 Bergshoeff '74
1972-1973 Kuyper '73
1971-1972 Kuyper '72
1970-1971 Vlugt '71
1969-1970 Udo '70
1968-1969 Udo '69
1967-1968 Martijnse '68
1966-1967 Burggraaf / Eggink '67
1965-1966 Jongsma / Voorsluis '66
1964-1965 Moll '65
1963-1964 Moll '64
1962-1963 Beerda '63
1961-1962 De Gooijer '62
1960-1961 Schippers '61
1959-1960 Kapteyn '60
1958-1959 Sillevis Smitt '59
1957-1958 Sillevis Smitt '58