Overkoepelende organisaties

Overkoepelende organisaties waarmee Okeanos samenwerkt zijn: KNRB, NSRF, VU, ARB, AKvV.

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen(AKvV), behartigt de belangen van Okeanos bij alle grote onderwijsinstellingen in Amsterdam. Zij voorziet ook in het overleg tussen alle studenten verenigingen in Amsterdam en draagt bij aan het goede collectieve imago van studentenverenigingen in Amsterdam.

De Amsterdamse Roeibond(ARB) is een overkoepelend orgaan dat verschillende commissie kent die wedstrijden organiseren in Amsterdam. Bij deze roeibond zijn 32 verenigingen aangesloten.

De Vrije Universiteit is een belangrijke partner voor Okeanos. Zo heeft zij Okeanos op vele fronten kunnen steunen in het verleden en is er een hechte samenwerking die bijdraagt aan een mooie gedeelde toekomst.

Nederlandse Studenten Roei Federatie(NSRF) is een vereniging van alle Nederlandse studentenroeiverenigingen. Onder deze samenwerking worden er verschillende evenementen georganiseerd, zoals roeiwedstrijden en de bestuursbokaal.

Koninklijke Nederlandse Roeibond(KNRB) overkoepelende sportorganisatie voor heel roeiend nederland. Zij faciliteren roeiend Nederland op verschillende wijzen, zowel de nederlandse top als de systemen voor het inschrijven op wedstrijden.