Overkoepelende organisaties

Studenten Sport Amsterdam (SSA) behartigt de belangen van de sportende student in Amsterdam. SSA is tevens het overkoepelende orgaan van alle Studenten Sport Verenigingen in Amsterdam. Zij onderhouden nauwe banden met Studenten Sport Nederland. Voor alle vragen, klachten, suggesties of opmerkingen over studentensport in Amsterdam kun je bij SSA terecht.