Kernvraag

Verbinding met Okeanos

Al tien jaar lang verzorgd Kernvraag voor de RSVU Okeanos een jaarlijkse training voor het bestuur. Aangezien er in het vrijwilligercircuit een geleidelijke professionalisering plaatsvindt, hebben we de bestuurstraining nu versterkt met een sponsorrelatie. Bestuurders gaan steeds jonger besturen en er wordt steeds meer van ze gevraagd in een professionele setting. Zo bestaan er binnen Okeanos het Okeanos Talent Center met professionele coaches. Dat vraagt allemaal om visie en managementvaardigheden. Kernvraag wil daar een bijdrage aan leveren door het opleiden van bestuur en commissies.

Vragen stellen is het beste antwoord

Kernvraag is een bureau voor training, coaching en organisatie ontwikkeling. Vanuit een compacte kern werkt Daan Buijs samen met een keur aan zelfstandige specialisten. Daardoor kan Kernvraag groot en flexibel opereren. Binnen organisaties wil Kernvraag de kennis die binnen de organisatie aanwezig is in de mensen tot leven brengen. Binnen Okeanos is veel expertise aanwezig en is veel geschreven over hoe Okeanos zich verder kan ontwikkelen. De kunst is dat de mensen (leden en bestuur) deze kennis zo verwerken en internaliseren dat ze die situationeel kunnen toepassen en uitdragen. Inspirerende én concrete vragen stellen, in plaats van antwoorden geven, is het beste middel om dat te verwezenlijken. “In dialoog wordt de realiteit zichtbaar.” Daan Buijs