FAQ Eindafrekeningen

1. Ik wist niet dat ik een eindafrekening ging krijgen.

Dan heb je waarschijnlijk je mail niet goed gelezen. Aan het begin van je lidmaatschap heb je een mail gehad met uitleg hierover.

  • Wedstrijdroeiers: 16 januari 2017
  • Competitieroeiers: uitleg CC

Als je geen mail hebt ontvangen is het geen excuus om je eindafrekening niet te betalen. Er zijn voldoende mogelijkheden jezelf hierover te laten informeren.

2. Ik wil in meerdere termijnen betalen.

Het is mogelijk je eindafrekening in twee termijnen te betalen indien je totale rekening hoger is dan 150 euro. Je kunt dit aangeven door te mailen naar quaestor@okeanos.nl. De eerste termijn wordt geïncasseerd op 25 juli 2017 en de tweede termijn op 25 augustus 2017.

3. Mijn eindafrekening heeft een negatief totaalbedrag.

Indien je eindafrekening een negatief totaalbedrag heeft (bijvoorbeeld vanwege het uitvoeren van veel werkacties) dan kan dit niet worden teruggestort vanwege fiscale redenen. Het negatieve saldo blijft openstaan en wordt verrekend met je contributie en/of werkacties van volgend seizoen.

4. Waarom staan er boottransporten op van wedstrijden waar ik niet was of waar ik geen boottransport via Okeanos heb gehad?

Wedstrijdroeien: Wanneer er wordt gecombineerd met een andere vereniging en de andere vereniging voorziet in de boot, wordt er wel een transport gerekend. In zulke gevallen betaalt Okeanos vaak het startgeld en op deze manier worden de kosten onderhands verdeeld over beide verenigingen.

Competitieroeien (NOOC): Voor ploegen in de NOOC-bokaal worden de transporten verrekend over alle deelnemers van de NOOC-bokaal en de deelnemende ploegen aan die specifieke wedstrijd. Het is qua administratie namelijk niet haalbaar dat bij NOOC-ploegen per wedstrijd wordt bekeken wie er uiteindelijk precies gestart hebben en wie niet.

Competitieroeien (overig): Het transportgeld voor andere competitieploegen wordt verdeeld over de ingeschreven deelnemers voor die specifieke wedstrijd. Is na sluiting inschrijven de samenstelling gewijzigd? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het verrekenen van het betreffende transport of startgeld met de vervanger.

5. Waarom staan er startgelden op van wedstrijden die ik niet gestart heb?

Wedstrijdroeien: Als je niet kon starten en er moest een invaller worden geregeld, dan wordt er doorgaans een startje gerekend aan degene voor wie een invaller nodig was om de invaller niet te belasten voor een start.

Competitieroeien: De startgelden zijn op basis van wat bekend was bij de Toer- en Competitiecommissaris bij sluiting van inschrijving van de wedstrijd. Indien je inschrijving niet (goed) hebt doorgegeven of de ploeg is van samenstelling gewijzigd na sluiting inschrijving ben je zelf verantwoordelijk voor het verrekenen van het startgeld met de vervanger.

6. Er lijken te veel startjes gerekend voor een wedstrijd.

Indien je meerdere starts op één wedstrijd hebt gemaakt, betaal je startgeld voor iedere start tijdens die wedstrijd. Het is ook mogelijk dat je niet bent komen opdagen bij een wedstrijd of finale. In zo'n situatie krijgt de vereniging een boete opgelegd, deze boete wordt doorberekend aan het betreffende lid.

Wedstrijdroeien: Voor een aantal wedstrijden geldt een aangepast tarief aangezien het startgeld van deze wedstrijden erg hoog is. Dit wordt jaarlijks bepaald in overleg met de Kascontrolecommissie. Dit jaar geldt voor de volgende wedstrijd een aangepast tarief: Amstelbeker, NKIR, Heineken Roeivierkamp en de Koninklijke – Holland Beker.

7. Er zijn minder werkacties gerekend dan ik heb gedaan.

Alle werkacties die zijn uitgevoerd tot en met 06 juli 2017 zijn meegenomen op de eindafrekening. Werkacties die gedaan worden in de periode vanaf 06 juli tot en met 19 juli zullen voor de incasso nog verrekend worden met je eindafrekening. Hierover ontvang je nog nader bericht. Werkacties die worden uitgevoerd na 19 juli worden meegenomen in het volgende boekjaar.

Mocht je er nog steeds van overtuigd zijn dat er minder werkacties zijn gerekend dan dat je hebt gedaan, neem dan contact op met de heer Reinier van Doggenaar, h.t. Vice-praeses der R.S.V.U. 'Okeanos', vicepraeses@okeanos.nl (of voor bar-wac’s: de heer Boris Lamp, Sociëteitscommissaris der R.S.V.U. 'Okeanos', societeit@okeanos.nl).