Blikkenlijst 2011-2012

Naam Aantal blikken Wedstrijd Veld bijzonderheden
Josse Braakman 7 ZRB LN2-  
  Westelijke Regatta LN2-  
  Koninklijke Holland Beker LDev4-  
  Martini LO2-  
  Martini LO4-  
  NSRF LSA8+ NSK
  NSRF LSA2- NSK
Jan Erik Freund 4 ZRB SA2-  
  ZRB O2-  
  ZRB SA8+  
  ARB B1x  
Roel Braas 3 Ergohead   WR
  Hollandia M8+ NK
  Koninklijke Holland Beker M8+  
Jan Pieter van Straten 3 ZRB LN2-  
  Westelijke Regatta LN2-  
  NSRF LSA8+ NSK
Luuk Janssens 3 Koninklijke Holland Beker LDev4-  
  Martini LO4-  
  NSRF LSA8+ NSK
Peter Florijn 3 Koninklijke Holland Beker LDev4-  
  Martini LO4-  
  NSRF LSA8+ NSK
Alexander Klaver 3 Martini LO2-  
  Martini LO4-  
  NSRF LSA2- NSK
Mechiel Versluis 2 Hollandia M4- NK
  Koninklijke Holland Beker M4-  
Annelies Labots 2 Hollandia D1x 3e NK
  Westelijke Regatta DSA1x  
  Westelijke Regatta DSA1x  
Ramon Vogelzang 2 Gent M2-  
  Westelijke Regatta O2-  
Geert Heuterman 2 Gent M2-  
  Westelijke Regatta O2-  
Sanne Rombouts 2 Tromp Boat Race D4+  
  NSRF B8+  
Simone Krielen 2 Novembervieren DO4+  
  Westelijke Regatta LB8+  
Rianne Schoo 1 Tromp Boat Race D4+  
Iris Coehoorn 1 Tromp Boat Race D4+  
Maaike Vervloet 1 Tromp Boat Race D4+  
Lotte Pronk 1 Tromp Boat Race D4+  
Lotte Terwindt 1 Hollandia LD1x 2e NK
  1 Beetszee Regatta W4x  
Heleen Boers 1 ZRB DB1x  
Sebastiaan Deuten 1 Westelijke Regatta LB8+  
Yorick Hallers 1 Westelijke Regatta LB8+  
Gerben Vermeulen 1 Westelijke Regatta LB8+  
Vincent Verbeek 1 Westelijke Regatta LB8+  
Bram Rouw 1 Westelijke Regatta LB8+  
Joran Roor 1 Westelijke Regatta LB8+  
Peter Tjeerdsma 1 Westelijke Regatta LB1x  
Merel Kok 1 Martini DB4+  
Elsbeth Zielman 1 Martini DB4+  
Maaike Dijkhuis 1 Martini DB4+  
Helga Emke 1 Martini DB4+  
Simone Verkleij 1 Martini DB4+  
Kristel Kooij 1 NSRF DSA2+  
Baukje Hooghiemstra 1 NSRF DSA2+  
Maarten Cornelissen 1 NSRF B8+  
Bastiaan Collette 1 NSRF B8+  
Floor Melman 1 NSRF B8+  
Björn Huijbregts 1 NSRF B8+  
Patrick Zijlstra 1 NSRF B8+  
John Onneweer 1 NSRF B8+  
Rimbert Vahle 1 NSRF B8+  
Sofie Leenders 1 NSRF DB8+  
65 blikken