Doelstelling

De doelstelling van Oud-Okeanos is "de bevordering van de roeisport in het algemeen en Okeanos in het bijzonder". Dit dient onder andere tot stand te komen door de nauwe banden van het bestuur van Oud-Okeanos met het bestuur van Okeanos. Oud-Okeanos is er dus om Okeanos te helpen met het bereiken van (nog) betere resultaten! In de praktijk komt de steun van Oud-Okeanos aan Okeanos neer op verlenen van financiële steun en advies bij belangrijke investeringen en beslissingen. De steun geldt voor 5 pijlers van de vereniging: wedstrijdroeien, vloot, sociëteit, ledenwerving en competitieroeien. In nauwe samenwerking met het bestuur van Okeanos wordt jaarlijks bekeken welk budget waar gewenst is. In de jaarlijkse ALV van Oud-Okeanos wordt bij bedragen boven de € 2.000 besluiten over de investeringen gemaakt.