Oud-Okeanos

Meer dan vijftig jaar studentenroeien aan de Bosbaan heeft geleid tot het mooie Okeanos van nu. Een professionele roeivereniging met een rijke historie. En die historie zou er natuurlijk niet zijn zonder haar oud-leden!

Geschiedenis

Op 1 november 1980 is Oud-Okeanos opgericht, als een logisch vervolg op het lidmaatschap van R.S.V.U. 'Okeanos'. Het is begonnen met de behoefte om de bijzondere ervaringen, die Okeaniden tijdens hun lidmaatschap opdoen ook na die periode te blijven delen. Daarnaast met het doel om als oud-lid een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het voortbestaan van het succes van Okeanos.

Activiteiten

Oud-Okeanos borrelt in ieder geval drie keer per jaar, op de nieuwjaarsreceptie, tijdens de Asopos Najaarswedstrijden en de ARB. Bij deze borrels komen de leden van Oud-Okeanos onder het genot van een drankje bijeen om weer bij te praten en te vernemen hoe de roeiprestaties op dit moment zijn. Ieder jaar vindt de ALV plaats waar het beleid besproken wordt. Voor leden van Oud-Okeanos zijn de notulen toegankelijk. Het bestuur van Oud-Okeanos heeft nauwe samenwerking met het bestuur van Okeanos.

Word Lid! Klik hier!