Zomer ALV maandag 25 juni

20 juni 2012 - door Milou - 0 reacties

Namens het 55e Bestuur der R.S.V.U. ‘Okeanos’ heb ik de eer en het genoegen u te mogen uitnodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 juni a.s.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agendavolgorde
3. Ingekomen post
4. Notulen vorige vergadering
5. Bestuursmededelingen
6. Installatie commissieleden
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €2000 ter vergoeding van
representatiekosten voor het bestuur
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €2452 (exclusief BTW) voor het verven van
de vloer in de sociëteit
9. Voorstel tot het wijzigen van artikel 1.9.23 en artikel 2.1.4 van het Huishoudelijk
Reglement
10. Voorstel tot het verhogen van de bierprijs in wedstrijdweekenden
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting

Ik hoop iedereen aanstaande maandag te zien in de sociëteit.

Indien je niet aanwezig kunt zijn, kun je je afmelden door een e-mail te sturen naar abactis@okeanos.nl. Indien je stemrecht hebt kun je dan ook aangeven wie je machtigt om voor jou te stemmen, dit kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering.

Let op: tijdens de ALV geldt er een vaarverbod voor alle roeiers!

Categorie: