Wissel ALV

25 augustus 2012 - door Milou - 0 reacties

De Wissel ALV der R.S.V.U. 'Okeanos' vindt plaats op zaterdag 25 augustus aanstaande om 19.30u. De ALV vindt plaats in de werkplaats. U bent allen welkom vanaf 19u en u wordt verzocht om uiterlijk 19.15u de presentielijst te tekenen.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agendavolgorde
3. Ingekomen post
4. Notulen vorige vergadering
5. Bestuursmededelingen
6. Presentatie financieel jaarverslag 2011-2012
7. Verslag Kas Controle Commissie
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2011-2012
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €20.000,- voor hoofdcoach eerstejaars roeien en fysiologische begeleiding wedstrijdroeiers
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €5.355,- voor een bootsman
11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €36.932,- inclusief BTW voor de aanschaf van
een Empacher R84 boot
12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €3.720,- inclusief BTW voor de aanschaf van 8
Concept 2 riemen
13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €10.251,- inclusief BTW voor de
aanschaf van een Empacher X11 boot
14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van maximaal €250,- per bestuurslid per jaar als
onkostenvergoeding
15. Presentatie “Roeien Om te Roeien”
16. Presentatie Jaarverslag 2011-2012
17. Verslag Commissie van Advies
18. WVTTK
19. Rondvraag
20. Decharge commissies
21. Decharge bestuur 2011-2012
22. Installatie bestuur 2012-2013
23. Installatie commissies
24. Verkiezing Kas Controle Commissie
25. Troonrede
26. WVTTK
27. Rondvraag
28. Sluiting

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de ALV, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar abactis@okeanos.nl. Indien u lid bent kunt u iemand machtigen voor u te stemmen; dit dient u minimaal 24uur voor aanvang van de ALV kenbaar te maken per e-mail aan de Ab Actis.

Het h.t. bestuur en het f.t. bestuur hopen u in grote getale te mogen begroeten aanstaande zaterdag.

Categorie: