Vacatures Uitbouwcommissie

21 juni 2018 - door BramVerhulst - 0 reacties

Zoals op de afgelopen ALV besproken, komen er een aantal vacatures vrij in de Uitbouwcommissie. Ook de positie van voorzitter zal hierbij vrijkomen. In dit bericht kun je nagaan of de Uitbouwcommissie misschien wat voor jou is!

Wat doet de commissie?

De commissie heeft als het doel om te onderzoeken of en hoe een uitbouw van Okeanos plaats zou kunnen vinden. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van alle stappen naar een uitbouw toe. Dat betekent dat we aan het kijken zijn naar wat er geregeld moet worden om tot een uitbouw te komen in welke fase en hoe we dat zouden kunnen organiseren. Dit brengen we samen in één master-document, dat als handboek voor het realiseren van een uitbouw moet gaan dienen. Hiernaast zijn we actief op zoek naar hoe we de vereniging beter bij het project kunnen betrekken, zodat het meer gaat leven binnen Okeanos.

De uitbouw vraagt dus veel uitzoekwerk en gepuzzel, maar ook veel creativiteit en innovativiteit. De hobbels op de weg naar een uitbouw, bijvoorbeeld hoe we het zouden kunnen gaan betalen, vragen om creatieve, groots opgezette oplossingen. Daarbij komt dat er in de commissie alle ruimte is om je eigen visie en ideeën uit te voeren. Dat maakt dat jij echt helemaal je eigen unieke bijdrage kunt leveren aan één van de grootste resultaten die we als vereniging neer zouden kunnen zetten: een uitbouw!

Profiel van commissieleden en de voorzitter

De uitbouw is dus een enorm veelzijdig project waar je op heel veel verschillende manieren een bijdrage aan zou kunnen leveren, ook als je je niet direct interesseert in bouwen of architectuur. Iedereen die weet van aanpakken en organiseren en die een wezenlijke bijdrage aan de toekomst van Okeanos wil leveren, zou mee kunnen draaien als commissielid. Dat gezegd hebbende, is het ideaalplaatje van een commissielid hieronder opgenomen.

Een commissielid:

 • Heeft intrinsieke toewijding aan het onderzoeken en realiseren van een uitbouw;
 • Weet dat de uitbouw een meerjarig project is en is bereid langere tijd plaats te nemen in de commissie;
 • Heeft genoeg tijd om tweewekelijks te vergaderen en tussentijdse actiepunten te realiseren, wat ongeveer neer zal komen op een tijdsbesteding van 4 uur per week aan het project;
 • Is in de gelegenheid om zo nu en dan tijdens kantoortijden gesprekken te voeren met belanghebbenden als het Amsterdamse Bos, de architect, gemeenten of andere stakeholders;
 • Heeft interesse in de (juridische, technische en financiële) materie die een uitbouw met zich meebrengt;
 • Kan zich kwetsbaar opstellen ten opzichte van de mening van de ALV en de leden in het algemeen wat betreft de uitbouw;
 • Kan zich te allen tijde neutraal opstellen ten opzichte van de komst van een uitbouw en wil altijd nagaan wat de implicaties van een volgende stap zouden zijn voor de vereniging.

Zoals gezegd komt ook de positie van voorzitter vrij. Dit zal wat meer vragen dan van een positie als commissielid. De voorzitter:

 • Is alles wat een commissielid ook is, maar wil meer doen dan de rest aan het project ‘de uitbouw’;
 • Kan leiding geven aan het schrijven van een gestructureerd meerjarenplan;
 • Kan overzicht bewaren over gecompliceerde regelingen en de taken die verdeeld zijn over de hele commissie;
 • Houdt zich te allen tijde het einddoel van het project voor ogen en handelt in de geest daarvan;
 • Kan acties en voortgang van de commissie spiegelen aan dit einddoel en is in staat de juiste maatregelen te treffen als hiervan wordt afgeweken;
 • Kan toezicht houden op de voortgang van een meerjarenplan en bijsturen bij afwijkingen;
 • Is zich nog bewuster van het belang van neutraliteit in de uiteindelijke komst van een uitbouw dan de andere commissieleden en kan in alle oprechtheid zeggen wat verantwoord handelen is voor Okeanos en wat niet;
 • Weet wat efficiënt werken is en kan dit stimuleren en overbrengen op de uitbouwcommissie;
 • Kan een agenda voor de commissievergaderingen opstellen die aansluit op de status quo van het meerjarenplan;
 • Kan commissievergaderingen op een efficiënte manier leiden;
 • Is bereid een termijn van minstens twee jaar aan te blijven als voorzitter van de uitbouwcommissie en in staat zijn het laatste half jaar van aanblijven een gedegen overdracht aan de nieuwe voorzitter te faciliteren.

Geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur een mailtje naar praeses@okeanos.nl of bel/app Bram Verhulst. We horen graag van je!

Categorie: