Vacatures Raad van Advies

29 mei 2018 - door BramVerhulst - 0 reacties

De Raad van Advies zoekt versterking!
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar zal een 2-tal leden van de Raad van Advies i.v.m. de
afgestemde roulatie de RvA verlaten. Daarom zoeken wij twee nieuwe leden.

De Raad van Advies
De Raad van Advies heeft als doel het borgen van de strategie en het beleid van Okeanos door:

 • De ALV (on)gevraagd te adviseren met betrekking tot de strategische doelen en het beleid.
 • Eens per maand in een bijeenkomst met de Praeses de voortgang op de doelstellingen te bespreken en een ‘inloop spreekuur’ voor alle bestuursleden die met advies vraagstukken zitten.
 • Jaarlijks verslag uit te brengen aan de ALV.
 • Regelmatig te sparren met bestuursleden over zowel de vorming als de uitvoering van het beleid.

De RvA bestaat uit 6 personen; leden en oud-leden van de Okeanos. Met uitzondering van de voorzitter
richt elk lid zich op één van de volgende strategische aandachtsgebieden:

 • Vereniging (vanuit sociaal perspectief, waaronder de commissies)
 • Roeien (wedstrijd en compo)
 • Materiaal (inclusief sociëteit)
 • Externe contacten
 • Financiën

Criteria

 • Je hebt inhoudelijke kennis van tenminste één van de strategische aandachtsgebieden
 • Je hebt bestuurlijke ervaring (niet per sé binnen Okeanos)
 • Je hebt een gedegen netwerk binnen en buiten (Oud)Okeanos
 • Je bent betrokken met de huidige staat van de vereniging of hebt kennis van de ontwikkelingen bij de vereniging
 • Je bent enthousiast en proactief
 • Je hebt een analytische, positief kritische houding en bent in staat jouw mening constructief over te brengen
 • Je bent in staat de juiste balans tussen betrokkenheid en afstand te hanteren
 • Je bent bereid om tijd in de functie te steken: het uitgangspunt is dat elk lid elke vergadering aanwezig is
 • Je bent de aanstaande 3 jaar beschikbaar (in principe wordt je aangesteld voor een periode van 3 jaar)

Nb. Binnen de raad streven we naar diversiteit in senioriteit, expertise en achtergrond. Op basis van de
aanmeldingen zullen - indien nodig - de aandachtsgebieden van de huidige leden opnieuw worden
gealloceerd, zodat een passende verdeling ontstaat.

Wat bieden we?

 • De kans jouw adviesvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • De mogelijkheid je vereniging verder vooruit te helpen tot de studentenroeivereniging waar, door uitstekende faciliteiten, continue innovatie en gerichte organisatiestructuur, leden zich individueel kunnen ontwikkelen om samen successen te behalen.
 • De uitdaging om de strategie van Okeanos en de Raad van Advies verder vorm te geven.

Meer informatie en het proces

Heb je interesse? We ontvangen je aanmelding met motivatie graag vóór 15 juni op rva@okeanos.nl. Uit
de aanmeldingen worden in overleg met het bestuur de meest geschikte kandidaten geselecteerd, welke
zullen worden voorgedragen aan de ALV. We streven er naar de nieuwe RvA bij aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar van start te laten gaan.
Meer informatie? Bel of mail Okke Bezaan: rva@okeanos.nl / T: 06 55122549

Categorie: