Vacature NOOC: penningmeester

13 december 2012 - door LiekeB - 1 reactie

Het bestuur van het NOOC (Nederlands Overleg Orgaan Competitieroeien) heeft een vacature voor de functie van penningmeester.

Het NOOC heeft als taak het competitieroeien te bevorderen en te reguleren. Daarnaast organiseert het een competitieforum, de eerstejaars C4+ competitie, verstrekt subsidies en fungeert als coördinator ten aanzien van de overige bokalen.

Omschrijving functie
Als penningmeester van het NOOC ben je verantwoordelijk voor het beheer van de NOOC financiën. Dit houdt concreet in het verrichten van betalingen, innen van inschrijfgelden en verwerken van declaraties. Daarnaast stel je in samenspraak met de rest van je bestuur elk
jaar de begroting op. Als penningmeester beoordeel je tevens de subsidieaanvragen die binnen komen, deze worden vervolgens in samenspraak met de rest van het bestuur verstrekt. Verder legt je aan de kascommissie van de NSRF verantwoording af. Afgezien van
deze functie specifieke taken ben je samen met de vijf andere bestuursleden bezig met het uitzetten en implementeren van het algemene beleid van het NOOC.

Hoe veel tijd kost het
Het beheer van de rekeningen en bijhouden van e-mail op zichzelf is niet erg tijdrovend (uurtje per week). De functie kent pieken in maart en in november.
Ongeveer eens in de vier weken vindt er een bestuursvergadering plaats (skype-vergadering of op een centrale plek in
het land). Drie keer per jaar woon de Algemene Ledenvergadering bij. Daarnaast ben je in principe aanwezig op de wedstrijden behorende bij de NOOC C4+ Competitie.

Wat krijg ik er voor terug?
Als penningmeester zal je deel uitmaken van een team van bestuursleden afkomstig van verschillende verenigingen. In dit team krijg je de kans om je verder te ontplooien en een kritische houding te ontwikkelen ten aanzien van beleid op het gebied van competitieroeien in Nederland. Je zult functioneren op verenigingsoverstijgend niveau. Daarnaast zal je in
contact komen met de bestuurders en leden van de verschillende
studentenroeiverenigingen. De functieduur is in overleg in te vullen, maar er wordt gestreefd naar een beschikbaarheid langer dan een jaar. Alle reiskosten worden vergoed.

Wie zoeken ze?
Van de penningmeester wordt verwacht dat hij of zij:
• Actief is of is geweest in een studentenroeivereniging;
• Evaring heeft in competitieroeiend Nederland;
• Een duidelijke visie heeft op de positie van het competitieroeien binnen de nationale roeiwereld;
• Initiatief toont in het organiseren van nieuwe evenementen om het
competitieroeien naar een hoger niveau te brengen.

Meer weten of direct aanmelden?
Mail dan naar competitie@okeanos.nl

Categorie: