RemeX biedt commissietafel aan

7 november 2011 - door Rommert - 4 reacties

Het eerste cadeau dat de R.S.V.U. Okeanos voor haar Dies ontving was een commissietafel aangeboden door heerendispuut RemeX.

Bij het aanbieden van de tafel sprak de Praeses van RemeX de volgende woorden:

"Volgende week is het einde van het eerste lustrum van RemeX en vandaag is het begin van het elfde lustrum van de R.S.V.U. Okeanos. Dit is iets moois en daar moet iets mee gedaan worden.

In de vijf jaar dat RemeX bestaat is het uitgegroeid van alleen de oprichters naar 25 kloeke heeren. De oprichters zijn nog steeds actief voor het dispuut en velen RemeXiden voor Okeanos. Zij zijn actief in het bestuur, als coaches, wedstrijdroeiers en ook in commissies. Dit laatste is heel belangrijk voor Okeanos, zonder commissies is Okeanos niks.

Naast het consumeren van velen honderden liters bier, is het doel van RemeX om er te zijn voor de vereniging. Daarom zijn er jaarlijks een aantal activiteiten die RemeX organiseert, waaronder de OatW, de strandloop, het pre-Hollandia-diner en voorheen ook de Balthasar Gerards-race.

Zoals in de vorige almanak stond: "Dit zullen wij op gepaste wijze toonbaar maken aan de vereniging." RemeX wil traditioneel aan het einde van zijn lustrumjaar iets aanbieden aan Okeanos. Daarom heeft RemeX op de ALV een nieuwe commissietafel aangeboden (zoals te zien op de foto).

Op de foto is te zien dat het gaat om een kaart van de bosbaan en het bos er omheen. Het is een oude kaart van rond 1957. Net als de bestuurstafel is ook deze tafel gefabriceerd door Theo Nieuweboer. Wij hopen dat iedereen veel plezier van deze tafel heeft."