Okeanos per direct een dictatuur

1 april 2015 - door Bestuur - 1 reactie

Met directe ingang zal de vereniging heten: Roeidictatuur van Studenten aan de Vrije Universiteit 'Okeanos'. Wat verandert er voor u als lid?

Het zijn van een dictatuur in plaats van een vereniging brengt veel voordelen met zich mee, onder andere op het gebied van efficiency. Mejuffrouw Hare Grootse Leider Hanneke Wind geeft nadere toelichting: 'Inspraak van leden zorgt er voor dat het beWind de hele dag druk is met zaken die leden graag willen. Vaak zijn dergelijke belangen tegenstrijdig met elkaar en de uitwerking daarvan kost veel tijd. Door leden geen stem meer te geven en hun mening te negeren kunnen we als BeWind doen wat echt belangrijk is: veel bier drinken op kosten van onze leden.'.

Ook het jaarlijks wisselen van besturen is onhandig en daarnaast ook verwarrend voor leden. 'Het BeWind van de dictatuur hoort een baken van herkenning te zijn, een draaimolen met bestuurders draagt daar zeker niet aan bij', zegt Propagandacommissaris Ellen Wolters, 'Om dit te bewerkstelligen hebben we er voor gekozen bestuur Wind '\infty per direct voor eeuwig te installeren.'.

Daarnaast brengt de nieuwe structuur financieel de nodige voordelen met zich mee: 'Doordat salarissen en studiefinancieringen direct in de schatkist van de dictatuur worden gestort, hoeven er maandelijks geen incasso's meer plaats te vinden', meldt Eurocommissaris Joost de Bruijn.

Leden reageren verheugd op de benoeming van Het Eeuwige BeWind. Peter Florijn: 'De afgelopen jaren heb ik veel besturen zien komen, maar ik zag ze nog liever gaan. Nu we voor eeuwig één BeWind hebben, geeft mij dat een gevoel van rust en heb ik bijvoorbeeld tijd om mijn scriptie af te maken.'. Ook ALV-goeroe Jeffrey Beuks reageert enthousiast: 'ALV's waren voorheen een tijdrovende bezigheid voor mij. Nu deze er niet meer zijn heb ik ook eens een avond vrij!'.

Komende week ontvangen alle leden per aangetekende pakketpost het statieportret van Het Eeuwige BeWind voor in hun kamer. De OrdeCie zal de komende periode diverse controles uitvoeren om te waarborgen dat dit portret er ook echt hangt. Meer informatie? Kijk op de website van Het Eeuwige BeWind: www.heteeuwigebewind.nl.

Categorie: