NSRF zoekt wedstrijdcommissaris

1 december 2008 - door maartenakker - 0 reacties

Vanwege het naderende vertrek van de huidige functionaris in het bestuur van de De Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) komt het bestuur graag in contact met kandidaten - leden of oud-leden van een van de lidverenigingen - voor de functie Commissaris Wedstrijdroeien.

Achtergrond van de functie:
De Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) is het overkoepelende orgaan van alle studentenroeiverenigingen in Nederland. De NSRF is in 1966 vanuit het midden van de KNSRB opgericht, omdat er studentenroei-verenigingen ontstonden die niet verenigd waren in de KNSRB en gezamenlijke daadkracht noodzakelijk was. De NSRF behartigt sindsdien de belangen van haar leden tegenover diverse partijen in de roeiwereld. Daarin is de NSRF bijvoorbeeld de directe gesprekspartner van de KNRB voor de studentenroeiverenigingen.
De Nederlandse Studenten Roei Federatie houdt zich naast het behartigen van de belangen van de studentenroeiverenigingen ook bezig met kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen deze verenigingen. Daartoe worden er jaarlijks diverse vergaderingen en evenementen georganiseerd. Zo vinden er jaarlijks in samenwerking met de NSRF onder meer het besturencongres en verscheidene functiediners plaats. Tevens worden sinds 1975 jaarlijks de NSRF Slotwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden worden gekenmerkt door de studentikoze uittrainingssfeer. De organisatie hiervan –i.s.m. met een van de aangesloten verenigingen– is in handen van een aparte commissie onder leiding van de commissaris slotwedstrijden van het NSRF bestuur. Een tweede orgaan van de NSRF is het Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien (NOOC) dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de NOOC-competitie voor eerstejaars en de algehele coördinatie van het competitieroeien.

Doel van de functie:
De Commissaris Wedstrijdroeien behartigt de studentenbelangen binnen de wedstrijd- en topsportsector van het Nederlandse roeien. Hij of zij onderhoudt daarvoor contacten met de wedstrijdcommissarissen van de aangesloten verenigingen, en treedt op als gesprekspartner richting de verantwoordelijke functionarissen binnen het KNRB bestuur. Ook het begeleiden van ploegen die (onder NSRF vlag) deelnemen aan het Europees Kampioenschap Studentenroeien behoort tot het takenpakket van de Commissaris Wedstrijdroeien.

De Commissaris Wedstrijdroeien:


  Is actief (geweest) in een studentenroeivereniging;
  Heeft aan wedstrijdroeien gedaan;
  Heeft (bij voorkeur) wedstrijdploegen gecoached;
  Beschikt (bij voorkeur) over een verenigingoverstijgend netwerk;
  Heeft (of ontwikkelt) een duidelijke visie op de positie van het studentenroeien in de nationale en internationale roeiwereld;
  Vergadert maandelijks met het NSRF bestuur op een centrale plaats in Nederland;
  Woont enkele malen per jaar ALV's en andere NSRF-bijeenkomsten bij.

Het NSRF Bestuur biedt:
Je zal deel uit maken van een team van bestuursleden, allen uit verschillende verenigingen en steden afkomstig. In dit team krijg je de kans zich verder te ontplooien en te ontwikkelen. De functieduur is in overleg in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere beschikbaarheid (minstens twee jaar). Alle reiskosten worden vergoed.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Steffan Bos (de huidige commissaris wedstrijdroeien), email: wedstrijdcommissaris@nsrf.nl. Uw persoonlijke motivatie kunt u (vergezeld van een CV) mailen naar het NSRF Bestuur (bestuur@nsrf.nl).

Voor meer informatie over de functie kunt u ook terecht bij Micha Schimmel. Houdt uw bestuur op de hoogte indien u gaat solliciteren!