Deze week

4 november 2007 - door corne - 0 reacties

De Asopos is achter de rug, WE GAAN BEGINNEN!

Maandag 5 november a.s. gaan de selecties van start. Alle mensen die selectie gaan lopen: zorg dat je erbij bent. De dames starten om 16:45 uur (contactpersoon Michiel Maas: 06-29098967), de heren om 18:00 uur (contactpersoon Iris Schuurman: 06-45466337).

Op dezelfde dag zal ook de Balthasar Gerards Race plaatsvinden. In verenigingsjasje, danwel Tenue de Ville, zal er een rondje om de bosbaan gerend worden met als inzet 'Den Vergulden Pacemaker'. Inschrijven voor de race kan via de site (eten op Okeanos) of bellen/mailen naar de competitiecommissaris (06-54952873/competitiecommissaris@okeanos.nl). Ter plaatse inschrijven kan ook, maar dan moet je wel afwachten of er nog eten voor je is, na afloop.

Maandag kan er sowieso gegeten worden op Okeanos, dus ook na je training. Schrijf je in via de BGR eetlijst. Vermeldt er wel specifiek bij dat je alleen komt eten en niet komt rennen.

Woensdag 7 november 19:00 a.s. zal de Dies ALV plaatsvinden. Er is onder de ALV automatisch een vaarverbod van kracht.

Als je besloten hebt om niet mee te doen aan de selectie, kom dan woensdag 7 november, voorafgaand aan de ALV naar de competitiebespreking. In tegenstelling tot eerdere berichten kan er waarschijnlijk wel gegeten worden voorafgaand aan de ALV (door iedereen). Houdt de site in de gaten voor een definief ja (afhankelijk van mensen die willen koken, dus meldt je ook aan als je wilt koken. Hetzelfde geldt voor de donderdagavond, na de outdoor. Meldt je aan als je wil koken, uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Aanmelden voor het koken kan bij de barcommissaris of bij de competitiecommissaris, barcommissaris@okeanos.nl, respectievelijk competitiecommissaris@okeanos.nl)

De mensen die niet gaan wedstrijdroeien, worden automatisch competitieroeier. Binnen het competitieroeien is de structuur veel minder duidelijk dan binnen het wedstrijdroeien. Dat komt doordat er binnen het competitieroeien onderling veel meer verschil zit in de wensen en behoeften per individu. Om jullie enige houvast te geven, wil de competitiecommissaris graag vertellen hoe de CC denkt alles op elkaar af te stemmen dit jaar. Daartoe willen zij alle competitieroeiers uitnodigen om woensdag 7 november a.s. iets eerder naar de bosbaan te komen, namelijk 18:00 uur. Voorafgaand aan de ALV zal de competitiecommissaris dan wat vertellen over competitieroeien.

En dan last but not least: zaterdagavond 10 november; tijd om te schitteren. Op deze avond is het Okeanos Lustrumgala. Bemachtig nu uw kaarten voor het Lustrumgala, X november a.s., via www.okeanosgala.nl of op de Bosbaan. Met betrekking tot de machtiging wordt het studentvriendelijke 'geniet-nu-betaal-net-iets-later' beginsel gehanteerd. Uw rekening zal er pas in december iets van merken. Er zijn nog kaarten te koop tot en met woensdag 7 november. Aanstaande woensdag krijgt iedereen die in het bezit is van een kaartje, zijn kaartje in handen en ook het galaboekje. Aan de deur kosten de kaarten €50,-.

Tot zover de update. We hopen jullie zoveel mogelijk te mogen begroeten en geniet vooral van deze laaste lustrumweek!