De verenigingsenquête

22 juni 2018 - door BramVerhulst - 0 reacties

Op de ALV van afgelopen woensdag is het idee van een verenigingsenquête gepresenteerd. Lees hier na wat dit inhoudt en wat het Okeanos op zou kunnen leveren. En dus ook waarom je hem echt zou moeten invullen als je hem in je mailbox krijgt!

Too long, didn’t read - korte samenvatting

We gaan vanaf nu (komende maandag) 3x per jaar een enquête opsturen aan alle leden. Die enquête gaat over alle facetten van Okeanos, van toproeien tot bier drinken, duurt ongeveer 6 minuten, en is anoniem. De enquête meet zo hoe het met de hele vereniging gaat, volgens alle leden. Op basis van deze gegevens kan het bestuur heel makkelijk bepalen welke aspecten van de vereniging op dat moment aandacht verdienen volgens de leden en welke niet. Zij kunnen zo gaan besturen op basis van data.

De enquête biedt daardoor een handvat voor het maken van goede keuzes in het besturen van Okeanos. Doordat de resultaten van de enquête openbaar worden gemaakt, kunnen leden het bestuur complimenteren met verbeteringen of aanspreken vanwege verslechteringen ten opzichte van een vorig resultaat. Zo kunnen we met zijn allen over jaren heen de vereniging gericht helpen naar een hoger plan.

Jij vult hem daarom toch ook in? Samen zijn wij Okeanos Ten Volle Uit!  

Het uitgebreide verhaal

Het bestuur van Okeanos wisselt, zoals iedereen weet, ieder jaar. Bij het nadenken over een nieuw meerjarenplan voor de vereniging (dat waarschijnlijk volgend jaar zal moeten worden opgesteld) viel op dat de insteek van besturen onderling nog erg kan verschillen, ondanks het meerjarenplan waarbinnen alle besturen hun jaarbeleid schrijven. Besturen gebruiken de ruimte die zij krijgen om vorm te geven aan wat zij denken dat goed is voor de vereniging. Het is goed dat die ruimte wordt geboden aan besturen, want dit is wat besturen aantrekkelijk maakt en wat maakt dat je als bestuur bij Okeanos veel zou kunnen toevoegen en veranderen. Het is echter de vraag of het goed is voor de vereniging. In een competitieve wereld als het studentenroeien, waarin we in Amsterdam met zijn drieën concurreren voor leden, blikken en taarten en waarin de strijd om de top steeds zwaarder wordt, lijkt het onverstandig ieder jaar een nieuwe insteek te nemen of ieder jaar iets anders te doen.

Okeanos zou daarom baat hebben bij meer continuïteit in beleid en insteek van besturen. Maar hoe bereiken we dat en zorgen we ook nog eens dat het wel de goede kant op gaat? Een raad van toezicht die toeziet op hoe het bestuur het doet en hen stuurt in hun beleid? Dat lijkt een slecht idee, omdat het demotiverend is als iemand je steeds vertelt wat je moet doen en over je schouder meekijkt of het wel goed gaat. Daarbij is het lastig om te bepalen wie in deze toezichtsgroep plaats zouden moeten nemen en hoe je die samenwerking vorm zou moeten gaan geven. Daarom werd naar een andere oplossing gezocht, en die is gevonden in een verenigingsenquête.

In dit idee sturen we 3x per jaar, voor de Dies- Voorjaars- en Zomer ALV, een enquête op naar alle leden. We gaan hier komende maandag mee beginnen. De enquête gaat over alle facetten van de vereniging, van toproeien tot commissiewerk tot bier drinken, duurt ongeveer 6 minuten, en is anoniem. De resultaten van deze enquête staan gelijk aan hoe het op dat moment met de vereniging gaat volgens alle leden die de moeite hebben genomen om hem in te vullen. Op basis van deze gegevens kan het bestuur heel makkelijk bepalen welke aspecten van de vereniging op dat moment aandacht verdienen en welke niet. Besturen kunnen zo dus keuzes maken in hun beleid die zijn gebaseerd op metingen en dus op data.

Doordat de resultaten van de enquête openbaar worden gemaakt, kunnen de leden het bestuur bijvoorbeeld tijdens een ALV gericht complimenteren met verbeterde resultaten ten opzichte van een vorige keer, of aanspreken op verslechteringen. De enquête maakt dus een wisselwerking tussen leden en bestuur mogelijk die zorgt dat zij samen de vereniging naar een hoger plan kunnen brengen.

Op deze manier komt er meer continuïteit in het besturen bij Okeanos, zonder dat besturen onderhevig zijn aan toezicht dat zegt wat zij moeten doen. De continuïteit zit hem dan in het feit dat men altijd gericht bezig kan zijn met het verbeteren van wat verbeterd moet worden en het behouden van wat goed gaat. Zo zit er niet alleen meer lijn in het besturen bij Okeanos, maar is die lijn ook nog een lijn omhoog!

Jouw bijdrage is cruciaal voor het slagen van dit idee. Alleen als ook jij de enquête invult, kunnen we ècht met zijn allen werken aan een continue lijn omhoog voor Okeanos. Neem dus die 6 minuten de tijd, 3x per jaar, om te laten wat jij overal van vindt! Samen zijn wij Okeanos Ten Volle Uit!

 

Categorie: