De Hans Asjesprijs voor de eerste keer uitgereikt

25 juni 2018 - door BramVerhulst - 0 reacties

Op de Zomer ALV is de Hans Asjesprijs voor het eerst uitgereikt. Lid van Verdienste en hoofd van de jury van de prijs, Minco van Heezen, kijkt terug.

Eerste Hans Asjesprijs toegekend

Joost de Bruijn is de eerste winnaar van de ‘Hans Asjesprijs’. Dit werd afgelopen woensdag, 20 juni, bekend gemaakt tijdens de Zomer ALV van de vereniging. Er waren eervolle vermeldingen voor Erinn Rövekamp, Jelmer Houdijk, Alexander Driebeek, Dries Beer en Martijn Knap. De bekendmaking vond plaats in aanwezigheid van Hans’ partner Monique Raedecker en zijn zuster Antoinette.

Joost kreeg de meeste stemmen op zich uitgebracht en scoorde zeer goed op de kwalitatieve criteria. Zijn ‘Okeanos CV’ begint herfst 2011 met roeien in de C4 en coaching van 4-en. Hij werd Quaestor in het bestuur 2014/2015 en begeleidt sindsdien zijn opvolgers intensief. Hierna werd hij kamprechter en lid van de wedstrijdcommissie ARB Wedstrijden. Tevens organiseerde hij de IT-zaken van de vereniging en verzorgt onderhoud en aanpassing, is actief in de organisatie van de Okeanos Tweekamp en een motor van het nieuwe lustrumboek. Gericht op continuïteit, kritisch, zakelijk, geduldig, eigenwijs en doorgaans goedgeluimd. 

De winnaar krijgt, naast de eer, een gekalligrafeerde oorkonde en mag 1000 euro besteden aan een doel naar zijn keuze binnen Okeanos en bij voorkeur aan een nieuwe activiteit/als extra bovenop al beschikbaar geld. Ter gelegenheid van de eerste uitreiking van de, tweejaarlijkse, prijs is er ook een fysiek aandenken aan Hans vervaardigd voor in de sociëteit. Het  ‘ornament’ brengt twee van zijn grote interesses, Okeanos en de Klassieke Oudheid (i.h.b. Egyptologie), samen. Een bijzonder idee en fraaie uitvoering door Theo Nieuweboer. Het prijsbedrag, de oorkonde en het ornament zijn mogelijk gemaakt door diverse meest oudere oud-leden en de Kleine Club.

Helaas kon Monique de verhinderde winnaar niet persoonlijk gelukwensen. Voor haar telde echter vooral dat de vereniging Hans’ nagedachtenis levend houdt door de prijs op zich en het ornament. Het laatste sluit als het ware de cirkel die zij geleidelijk tekende bij het verstrooien van Hans’ as: bij het erevlot en de start van de Bosbaan, in Efeze (belangrijke Ionische haven- en handelsstad in het huidige Turkije, tevens geboorteland van Hans) en in Egypte.

Voor wie over twee jaar mee wil dingen is het zaak aan het Okeanos CV te werken. Deze keer waren de belangrijkste criteria: het aantal stemmen, de kwaliteit van de motivaties, de ‘breedheid’ van de activiteiten en de lengte van jaren. De persoon moest zich op onderscheidende wijze actief hebben betoond op meerdere terreinen/aspecten van de vereniging. Met een meerwaarde door begeleiding/coaching om de verenigingscontinuïteit te waarborgen. Dit jaar bestond de jury uit Seada van den Herik (Kleine Club), Jan Snellen (Hoofd SVU), Minco van Heezen, Wim Jan Dannijs en Jeffrey Beuks. Ondersteunend: Bram Verhulst (Praeses). Tenslotte: er zijn ook stemmen uitgebracht op Wim Jan en Jeffrey, met goede motivaties, maar zij verklaarden zich direct als niet-mededingend.

 

Categorie: