Buitengewone Ledenvergadering

27 november 2011 - door Milou - 0 reacties

A.s. maandag 28 november is de Buitengewone Ledenvergadering. Deze zal aanvangen om 19.00u. Daarvoor kan er gegeten worden op de soos: http://www.okeanos.nl/drupal/node/2911

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agendavolgorde
3. Ingekomen post
4. Notulen vorige vergadering
5. Bestuursmededelingen
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van maximaal €3000,- voor de aanschaf van 8 boordriemen
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €9500 voor de aanschaf van een 2-
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van €7690 voor de aanschaf van een C4+
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de BLV zal de nieuwe 4-, welke op de Dies ALV is aangeschaft, gedoopt worden. Ik nodig u allen van harte uit om bij deze doop aanwezig te zijn.

Tijdens de BLV is er een vaarverbod van kracht.