Leden van verdienste

Okeanos kent naast ereleden ook leden van verdienste. Dit zijn leden die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vereniging en omwille van deze reden een 'extra schouderklopje' hebben verdiend.

Sinds 1988 beschikt R.S.V.U. 'Okeanos' over de mogelijkheid tot het benoemen van leden van verdienste. Deze leden zijn vrijgesteld van contributie, maar hebben wel stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering. Een lid van verdienste kan door de ALV benoemd worden, nadat deze persoon is voorgedragen door de ALV of het bestuur. Het lidmaatschap van verdienste wordt verkregen voor het leven.

Een overzicht van leden van verdiensten is hieronder te bekijken, gesorteerd op het verenigingsjaar waarin de leden zijn benoemd.