Bij Okeanos begeven we ons graag in een omgeving waar alle leden zich veilig voelen. Ongewenst gedrag --denk aan seksuele intimidate, agressie, geweld, pesten of discriminatie-- is niet toegestaan, maar toch moeten we als vereniging erop voorbereid zijn dat het kan voorkomen. Wie te maken heeft met ongewenst gedrag, kan terecht bij een van onze twee vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand aan wie je als Okeanied vertrouwelijke informatie kwijt kunt. Hij of zij zal je helpen met het zoeken naar een oplossing en naar je verhaal luisteren. De vertrouwenspersoon heeft een geheimdhoudingsplicht, met uitzondering wanneer iets wettelijk verplicht is te melden. Daarnaast zijn ze onafhankelijk en dus het aanspreekpunt voor kwesties die niet of moeilijk via het bestuur te regelen zijn. Okeanos heeft twee vertrouwenspersonen: Bernard Smilde en Esther van Brandwijk. Beide zijn actief geweest binnen de vereniging, maar op het moment niet of nauwelijks betrokken waardoor zij objectief kunnen zijn. Heb je een probleem of is er iets voorgevallen waar je met iemand over wil praten, neem dan contact op met één van hen.


Bernard Smilde: bernardsmilde@gmail.com, +31636437640
Esther van Brandwijk: esthervanbrandwijk@gmail.com, +31653943700