Geschiedenis

Op 1 november 1980 is Oud-Okeanos opgericht, als een logisch vervolg op het lidmaatschap van de R.S.V.U. 'Okeanos'. Het is begonnen met de behoefte om de bijzondere ervaringen, die Okeaniden tijdens hun lidmaatschap opdoen ook na die periode te blijven delen. Daarnaast met het doel om als oud-lid een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het voortbestaan van het succes van Okeanos.

Meer dan vijftig jaar studentenroeien aan de Bosbaan heeft geleid tot het mooie Okeanos van nu. Een professionele roeivereniging met een rijke historie. En die historie zou er natuurlijk niet zijn zonder haar oud-leden!

Activiteiten

Oud-Okeanos borrelt in ieder geval drie keer per jaar, op de nieuwjaarsreceptie, tijdens de Asopos Najaarswedstrijden en de ARB. Bij deze borrels komen de leden van Oud-Okeanos onder het genot van een drankje bijeen om weer bij te praten en te vernemen hoe de roeiprestaties op dit moment zijn. Ieder jaar vindt de ALV plaats waar het beleid besproken wordt. Voor leden van Oud-Okeanos zijn de notulen toegankelijk. Het bestuur van Oud-Okeanos heeft nauwe samenwerking met het bestuur van Okeanos.

Doelstelling

De doelstelling van Oud-Okeanos is "de bevordering van de roeisport in het algemeen en Okeanos in het bijzonder". Dit dient onder andere tot stand te komen door de nauwe banden van het bestuur van Oud-Okeanos met het bestuur van Okeanos. Oud-Okeanos is er dus om Okeanos te helpen met het bereiken van (nog) betere resultaten! In de praktijk komt de steun van Oud-Okeanos aan Okeanos neer op verlenen van financiële steun en advies bij belangrijke investeringen en beslissingen. De steun geldt voor 5 pijlers van de vereniging: wedstrijdroeien, vloot, sociëteit, ledenwerving en competitieroeien. In nauwe samenwerking met het bestuur van Okeanos wordt jaarlijks bekeken welk budget waar gewenst is. In de jaarlijkse ALV van Oud-Okeanos wordt bij bedragen boven de € 2.000 besluiten over de investeringen gemaakt.

Word Lid!