Ereleden


Ereleden

Okeanos kent een groot aantal actieve leden. Enkele van deze leden hebben echter de bijzonder status van 'erelid' verkregen vanwege hun uitzonderlijke bijdrage aan de vereniging, zowel in het verleden als in het heden. Een erelid wordt benoemd door de ALV, veelal op voordracht van het bestuur. R.S.V.U. 'Okeanos' heeft sinds 1962 de mogelijkheid toegevoegd aan de statuten om leden tot Erelid te benoemen. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, maar hebben wel stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering. Ereleden worden in principe benoemd voor het leven. Hieronder is de lijst met ereleden te vinden, gesorteerd op het verenigingsjaar waarin zij benoemd zijn.

 

Leden van verdienste 

Okeanos kent naast ereleden ook leden van verdienste. Dit zijn leden die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vereniging en omwille van deze reden een 'extra schouderklopje' hebben verdiend. Sinds 1988 beschikt R.S.V.U. 'Okeanos' over de mogelijkheid tot het benoemen van leden van verdienste. Deze leden zijn vrijgesteld van contributie, maar hebben wel stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering. Een lid van verdienste kan door de ALV benoemd worden, nadat deze persoon is voorgedragen door de ALV of het bestuur. Het lidmaatschap van verdienste wordt verkregen voor het leven. Een overzicht van leden van verdiensten is hieronder te bekijken, gesorteerd op het verenigingsjaar waarin de leden zijn benoemd.

 

Ereleden

 

 

Leden van verdienste

 

 

 

 

Joost de Bruijn

2019-2020

Roel Braas

2017-2018

 

Ae-Ri Noort

2018-2019

Jan Upmeyer

2009-2010

 

Mechiel Versluis

2013-2014

Corien Ullersma

2005-2006

 

Erik Landman

2012-2013

Henk-Jan Zwolle

1995-1996

 

Martijn van Rossum

2010-2011

Nico Rienks

1987-1988

 

Pepijn Paanen

2008-2009

Karel Bekker

1983-1984

 

Pieter Paul van Oerle

2008-2009

Henk Schaap

1983-1984

 

Ruud Slierings

2007-2008

Hans Asjes †

1980-1981

 

Rick Verbree

2007-2008 

Ineke Donkervoort

1980-1981

 

Geert-Jan Derksen

2003-2004

Jaap Vlugt

1976-1977

 

Froukje Wegman

2003-2004

Alexander Kuyper †

1974-1975

 

Helen Tanger

2003-2004

Wolter Sillevis Smitt †

1961-1962

 

Bert Cocu

2002-2003

Theo Kapteyn †

1961-1962

 

Rita de Jong 1995-1995

 

 

 

Hans van der Wurff 1990-1991

 

 

 

Albertine Verwey

1989-1990

 

 

 

Dick Vosseberg 1988-1989

 

 

 

Michiel Hoek

1988-1989

 

 

 

Jelte van der Zee

1987-1988

 

 

 

Minco van Heezen

1987-1988

 

 

 

Fré Dusseljée

1987-1988

 

 

 

Anke van der Zee

1987-1988

 

 

 

Marijke Zeekant

1987-1988

 

 

 

Theo Nieuweboer

1987-1988