DISPUTEN


Naast dat er binnen een lichting jaarclubs worden gevormd, heeft Okeanos ook disputen. Waar bij een jaarclub vooral horizontale verbanden belangrijk zijn, vormen disputen de verticale verbanden binnen de vereniging. Ieder jaar vraagt een dispuut een nieuwe lich- ting waardoor er een gevarieerde samenstelling ontstaat. Disputen organiseren activiteiten voor de vereniging: gala’s, de oudejaarsloop, diners, de Tourpoule, nieuwjaarsfeesten en disputenborrels. Daarnaast zijn dispuutsleden vaak actief binnen het roeien, commissies of het bestuur.

Okeanos is op het moment vijf disputen rijk: Q.T., Cassiopeia, Lotus Fluctus, RemeX en S.T.