Mavim


Mavim, partner van Okeanos

 

Sinds april 2015 is Mavim een nieuwe partner van Okeanos. Mavim, een softwarebedrijf in proces- en informatiemanagement, is een relatief klein bedrijf met een duidelijke ambitie; hun software over de hele wereld verkopen. De persoonlijke en de ambitieuze aanpak binnen Mavim zien we terug in de kernwaarden van Okeanos. De verwachting is dus ook dat deze samenwerking voor beide partijen veel kan opleveren.

Voor de komende periode staan er diverse activiteiten gepland waarin Okeanos en Mavim nauw gaan samenwerken. Mavim is op zoek naar nieuw talent en gebruikt daarom bijvoorbeeld de sociëteit van Okeanos voor wervingsavonden voor potentiële werknemers. Tevens ondersteunt Mavim de Okeanos Competitie Sprint.