Hans Asjes Prijs

Hans Asjes Prijs

07-02-2020 | Nieneke Hofstra | Hans Asjes Prijs

“Okeanos is een opleidingsinstituut met roeien als excuus”. Een binnen Okeanos maar al te bekende quote, afkomstig van ons erelid Hans Asjes. Hans is ons helaas in 2015 ontvallen maar is tot die tijd zoals menig Okeanied zal weten heel belangrijk geweest voor Okeanos. Eigenlijk zijn zijn verdiensten nauwelijks samen te vatten. Je kunt je beter afvragen wat hij niet heeft gedaan dan wat hij wel heeft gedaan. Tussen 1972 en 1976 is hij vier jaar bestuur van Okeanos geweest, achtereenvolgens twee keer Vice-Praeses, Wedstrijdcommissaris en Praeses. Hij heeft wedstrijd geroeid en gecoacht en hij bedacht het StuurPikkenGeil, het drankje dat we nog ieder jaar drinken op de Varsity. Daar bleef het niet bij: Hans was ook nog Erebestuurslid van de Nederlandse Studenten Roei Federatie, kamprechter en erelid bij de FISA (de internationale roeifederatie) en Erepenninghouder Goud bij de KNRB. Sinds 1981 was Hans Asjes erelid van Okeanos. ‘Daar ben ik het meest trots op’, zoals hij zelf zei.

 

Om zijn nagedachtenis en erfenis in stand te houden, is er in 2018 een prijs opgericht die om het jaar wordt uitgereikt aan iemand die zich net als Hans over meerdere jaren voor het allerbeste voor Okeanos heeft ingezet. Gezien het feit dat Hans van belang is geweest binnen alle facetten van de vereniging, kan de winnaar van de prijs zijn of haar buitengewone inzet hebben getoond van het roeien tot commissiewerk en van coachen tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 

 

In 2017-2018 heeft Joost de Bruijn de eerste Hans Asjes-prijs gewonnen. Naast dat zijn naam is vereeuwigd op een gedenkteken voor Hans dat in de sociëteit hangt, heeft hij daarbij een bedrag van 1000 euro gekregen om te besteden aan een project binnen de vereniging. Voor dit bedrag heeft Joost een een technische koppeling laten bouwen op het KNRB Inschrijfprogramma, een zogenaamde API. Via de API kan informatie over inschrijvingen op wedstrijden worden opgehaald. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het ledensysteem. Vanuit het ledensysteem kunnen vervolgens eenvoudig facturen worden gemaakt voor de wedstrijdrekeningen van roeiers. Dit zorgt er voor dat er minder handmatige administratie gedaan hoeft te worden door de Quaestor, Wedstrijdcommissaris en Toer- en Competitiecommissaris. Daarnaast wordt de informatie ook gebruikt voor het samenstellen van de blikkenlijst. 

 

Dit verenigingsjaar is het weer tijd om deze tweejaarlijkse prijs uit te reiken aan een lid dat zich net als Hans en Joost veel heeft ingezet voor Okeanos. Binnenkort zal bericht volgen over de opzet van de nominatieronde, jury beoordeling en uitreiking van de prijs!