De Raad van Advies zoekt nieuwe Raadsleden ‘Roeien’ & ‘Financiën’

De Raad van Advies zoekt nieuwe Raadsleden ‘Roeien’ & ‘Financiën’

19-05-2020 | Julia Klaasen | De Raad van Advies zoekt nieuwe Raadsleden ‘Roeien’ & ‘Financiën’

Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar komen er twee posities vrij binnen de Raad van Advies en willen wij enthousiaste (oud-) leden uitnodigen om te reageren op onderstaande vacature:

 

De Raad van Advies

De Raad van Advies heeft als doel het borgen van de meerjarenvisie in het beleid van Okeanos door:

 • De ALV (on)gevraagd te adviseren met betrekking tot de strategische doelen en het beleid.

 • Het bestuur te steunen en uit te dagen bij het maken van hun beleidskeuzes.

 • Eén keer in de 2 à 3 weken een bijeenkomst te hebben waarin alle bestuursleden advies kunnen vragen bij het maken van hun beleid en de voortgang van de jaardoelen besproken wordt met de Praeses.

 • Jaarlijks verslag uit te brengen aan de ALV.

 

De RvA bestaat uit 6 personen; leden en oud-leden van de Okeanos. Met uitzondering van de voorzitter richt elk lid zich op één van de volgende strategische aandachtsgebieden:

 • Vereniging (vanuit sociaal perspectief, waaronder de commissies)

 • Roeien (wedstrijd en compo)

 • Faciliteiten

 • Externe contacten

 • Financiën

Komend jaar valt de positie voor Roeien en Financiën vrij. Affiniteit met deze aandachtsgebieden is een pré,

Criteria

 • Je hebt inhoudelijke kennis van tenminste één van de strategische aandachtsgebieden, Wedstrijd- en Competitieroeien of Financiën is een pré.

 • Je hebt een gedegen netwerk binnen en buiten (Oud)-Okeanos.

 • Je bent betrokken met de huidige staat van de vereniging of hebt kennis van de ontwikkelingen bij de vereniging.

 • Je bent enthousiast en pro-actief.

 • Je hebt een analytische, positief kritische houding en bent in staat jouw mening constructief over te brengen. Op deze manier weet je de bestuursleden op een positieve manier uit te dagen en te begeleiden in het realiseren van hun doelen. 

 • Je bent in staat de juiste balans tussen betrokkenheid en afstand te hanteren.

 • Je bent bereid om tijd in de functie te steken: het uitgangspunt is dat elk lid elke vergadering aanwezig is.

 • Je bent de aanstaande 3 jaar beschikbaar (in principe wordt je aangesteld voor een periode van 3 jaar).

 

Wat bieden we?

 • De kans jouw adviesvaardigheden verder te ontwikkelen.

 • De mogelijkheid je vereniging verder vooruit te helpen tot de studentenroeivereniging waar, door uitstekende faciliteiten, continue innovatie en gerichte organisatiestructuur,  leden zich individueel kunnen ontwikkelen om samen successen te behalen.

 • De uitdaging om de strategie van Okeanos en de Raad van Advies verder vorm te geven.

 

Meer informatie en het proces

Heb je interesse? We ontvangen je aanmelding met motivatie graag vóór 1 juni op rva@okeanos.nl. Uit de aanmeldingen wordt in overleg met het bestuur de meest geschikte kandidaat geselecteerd, welke voorgedragen zal worden aan de ALV.

 

 

Meer informatie? Bel of mail Jeffrey Beuks – rva@okeanos.nl / 06 153 53 163