Okeanos - Agenda Item

FBO Inspraakavond

Startdatum - 08-04-2020 om 20:30 | Einddatum - 08-04-2020 om 23:00 | FBO Inspraakavond
De commissie Financieel Bestendig Okeanos (FBO) heeft onderzoek gedaan naar de jaarcijfers van Okeanos en deze vergeleken met andere verenigingen. Op basis van de bevindingen kunnen we zien waar we meer inkomsten kunnen genereren en op welke vlakken we zouden kunnen snijden. Het doel is om nog dit jaar een financieel advies te kunnen geven aan de ALV en het ft bestuur. Om tot een goed advies te komen, willen we jullie vragen om mee te denken en jullie mening te geven. Hiervoor organiseert de FBO twee inspraakavonden. Livestream Financiën Okeanos - woensdag 8 april 20:30 uur Geen roeiwedstrijd, maar toch een livestream! Op deze avond wordt je bijgepraat over de financiën van Okeanos. Naar aanleiding van het onderzoek van de FBO komen de cijfers en eigenaardigheden per pijler van de vereniging aan bod. Vervolgens wordt uitgelegd op welke wijze je aan de hand van scenario’s je input kunt geven. De deadline voor het inleveren is op zondag 12 april. Groepssessies - woensdag 15 april 20:30 uur Vervolgens willen we natuurlijk nog horen waarom jullie bepaalde keuzes maken! In kleine groepjes zal onder leiding van een lid van de FBO worden gediscussieerd. Vanwege de corona vinden ook deze sessies plaats in een digitale omgeving.